Laatu ja vastuullisuus toiminnassamme

Vastuulisuusraporttimme on julkaistu

Vastuullisuusraporttimme on nyt julkaistu. Yritysvastuullisuutemme raportoinnissa huomioimme CSRD direktiivin ja ESRS standardien vaatimukset.

Toiminnassamme olemme sitoutuneita korkeaan laatuun, vastuulliseen toimintaan sekä toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Haluamme olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tukena luomassa ja kehittämässä vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät suunnitelman paremmasta tulevaisuudesta kaikille – syntyi kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja sen sisältämät 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) vuosille 2016–2030. Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta.

Toiminnassamme olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Toiminnallamme pyrimme edistämään tavoitteiden saavuttamista sekä vähentämään niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Tutustu vastuullisuusraporttiimme ja toimintaamme ohjaaviin arvoihin ja politiikkoihin sekä käytännön toimiin.

Vastuullisuusraportissa olemme määritelleet toimintamme vastuullisuustavoitteet, riskit sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien minimoimiseksi. Olemme määritelleet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta yhdeksän ensisijaista tavoitetta, joihin erityisesti voimme vaikuttaa. Tavoitteita ovat:

Terveyttä ja hyvinvointia

Puhdas vesi ja sanitaatio

Edullista ja puhdasta energiaa

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kestävää työtä, innovaatiota ja infrastruktuuria

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ilmastotekoja

Vedenalainen elämä

Yhteistyö ja kumppanuus