Savoplan

Arkkitehtisuunnittelua nimellä Savoplan

Tarjoamme arkkitehtisuunnittelupalveluita nimellä Savoplan. Arkkitehtitoimisto Savoplan luo suomalaista kaupunkikuvaa suunnittelemalla asiakkailleen käytännönläheistä ja asiakkaan tarpeista lähtevää arkkitehtuuria.

Savoplan on keskittynyt teollisuuden sekä julkisen sektorin uudis- ja saneerausrakentamiskohteisiin. Savoplan pystyy osana insinööritoimisto Savolaista toteuttamaan vaativia rakennusprojekteja aina suunnitteluvaiheesta itse rakennuttamiseen elinkaariajattelua kokonaisvaltaisesti toteuttaen.

Teemme arkkitehtisuunnittelua pitkällä kokemuksella ja ammattitaitosten suunnittelijoidemme vakaalla ja innovatiivisella otteella.

Tarjoamme muun muassa seuraavia arkkitehtisuunnittelun palveluita

 • 3D-mallinnus & -visualisointi
 • Tietomalli ja tietomallikoordinointi (BIM)
 • Pääsuunnittelijan tehtävät

Arkki­tehti­toimisto Savoplan luo suomalaista kaupunki­kuvaa

Laadukasta arkkitehtisuunnittelua hankkeen alusta loppuun:

Tarveselvitys

 • Hankkeen tavoitteiden määrittely
 • Alustavien kustannus- ja kannattavuusselvitysten laatiminen
 • Tarvittavien riskianalyysien tekeminen
 • Hankepäätöksen valmistelu

Hankesuunnitelma

 • Asetetaan hankkeelle täsmälliset tavoitteet, kuten laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus, aikataulu ja ylläpito
 • Tilaohjelma pinta-aloineen ja mitoitusperusteineen
 • Vaiheen tuloksena on hankesuunnitelma, joka sisältää projekti- ja hankeohjelmat sekä alustavan toteutusaikataulun

Luonnossuunnittelu

 • Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen laatiminen ja niiden vertailu
 • Selvitykset teknisistä vaihtoehdoista ja niiden vertailu

Toteutussuunnittelu

 • Luonnossuunnitelman kehittäminen toteutussuunnitelmaksi
 • Pää- ja työpiirustukset

Rakennusaikainen suunnittelu ja valvonta

 • Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet

Arkki­tehti­suunnittelua pitkällä kokemuksella ja suun­nit­teli­joi­demme inno­va­tiivi­sella otteella

Suunnittelu käyttöönoton aikana

 • Teknisten järjestelmien ja rakenteiden tarkastukset
 • Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
 • Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta
 • Käytönopastusten järjestäminen

Rakennuksen kunnossapitoon liittyvät suunnittelutehtävät ja kartoitukset elinkaaren ajalle

 • Kuntokartoitukset ja kuntoarviot
 • Kiinteistön korjausten tahdittaminen

Elinkaariajattelu arkkitehtisuunnittelussa

Rakennuksen elinkaarella tarkoitetaan jaksoa, joka alkaa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja päättyy rakennuksen purkamiseen. Rakennuksen koko elinkaari huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennukselle määritellään tavoiteltu käyttöikä ja laatutaso. Nämä määritykset ohjaavat suunnitteluvaiheessa tehtäviä valintoja ympäristöystävällisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan.

Suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat ja niiden kustannusvaikutukset määritellään huomioiden kertyvät menekit koko elinkaaren ajalta. Kokonaisuudessa huomioidaan myös rakennuksen energiankulutus ja ylläpito. Ratkaisuilla haetaan parhaita teknisiä ominaisuuksia, joilla voi valmistusvaiheessa olla kustannuksia ja päästöjä kasvattava vaikutus, mutta joiden ansiosta rakennuksen koko elinkaaren aikainen energiankulutus, ympäristökuormitus sekä kustannukset saadaan huomattavasti pienemmiksi.