Tiedote 25.4.2024


HENKILÖSTÖMUUTOKSET KAJAANIN TOIMIPISTEESSÄMME

Kajaanin toimipisteessämme tapahtuu henkilöstön osalta muutoksia, kun Heikki Juntunen
lopettaa työt palveluksessamme Kajaaniin toimipisteen johtajana ja rakennuttajana 30.4.2024.
Kajaanin toimipisteen uusi johtaja aloittaa työt palveluksessamme 1.8.2024.

Hoidamme jatkossakin rakennuttamisen, valvonnan ja suunnittelun tehtäviä entiseen tapaan.
Rakennuttamisen ja valvonnan tehtäviä Kajaanissa ja lähialueilla hoitavat rakennuttajainsinöörit
Hannu Möttönen ja Jari Reinikainen. Ja lisäksi vastaavat suunnittelupäälliköt vastaavat oman
osa-alueensa suunnittelusta. Hallinnollisista asioista vastaa toimitusjohtaja Katri Savolainen.

YHTEYSTIETOJA TULEVIEN HANKKEIDEN TIIMOILTA:

Rakennuttamisen ja valvonnan tehtävät
Rakennuttajainsinööri
Hannu Möttönen puh. 044 7222 875
hannu.mottonen@inststo-savolainen.fi

Rakennuttajainsinööri
Jari Reinikainen puh. 0400 876 540
jari.reinikainen@inststo-savolainen.fi

Hallinto ja laskutus
Toimitusjohtaja
Katri Savolainen puh. 050 400 6137
katri.savolainen@inststo-savolainen.fi

Arkkitehtisuunnittelu
Vastaava arkkitehtisuunnittelija, Kajaani
Vaula Pulkkinen puh. 044 7557 735
vaula.pulkkinen@inststo-savolainen.fi

Rakennesuunnittelu
Vastaava rakennesuunnittelija, Kajaani
Lauri Hyttinen puh. 044 7557 756
lauri.hyttinen@inststo-savolainen.fi