Rakennuttaminen

Rakennuskonsultointi on vahva osaamisalueemme

Palvelumme kattaa kaikki rakennuttamispalvelut hankkeen alusta loppuun saakka: valmistelun ja suunnittelun, työn valvonnan sekä rakentamisen johtamisen. Olemme vastanneet suurten teollisten ja julkisten hankkeiden rakennuttamisesta.

Hoidamme vankalla kokemuksellamme kaikki rakennuskonsultoinnin osa-alueet, kuten rakennuttamisen, turvallisuus- ja kosteuskoordinoinnin, projektinjohtopalvelun, työmaavalvonnan, rakennushankkeen käyttöönottopalvelut, kiinteistö- ja hankekehityksen palvelut sekä kustannussuunnittelun. Tarjoamme yhteistyökumppaneidemme kautta rakennuttamisen palveluita myös LVIAS-aloilta.

Pätevyyksiämme ovat muun muassa Talonrakennustyön valvoja (RAV) ja Rakennuttaja (RAP).

Hoidamme vankalla kokemuksellamme kaikki rakennuskonsultoinnin osa-alueet.

Rakennuttaminen

 • Uudisrakennus- & saneeraushankkeet
 • Rakentamisen valmistelu ja ohjaus
 • Projektin suunnittelu ja ohjaus
 • Kustannussuunnittelu
 • Urakkakilpailut, urakoitsija- ja toimittajavalinnat sekä valvonta
 • Vastaanotto ja käyttöönotto sekä takuuaika
 • Rakennuksen kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja kartoitukset koko elinkaaren ajalle

Rakennustekninenvalvonta

 • Valvontasuunnitelman laatiminen
 • Turvallisuusasioiden seuranta
 • Tarkastuskäynnit työmaalla
 • Rakennuttajan edunvalvonta työmaalla
 • Urakoitsijoiden työsuorituksen laadun ja sopimuksenmukaisuuden valvonta
 • Teknilliset tarkastukset ja hyväksymiset
 • Kustannusten seuranta
 • Yhteydet viranomaisiin 
 • Tarkastusasiakirjan ylläpitäminen ja työmaapäiväkirjan seuranta ja kuittaukset
 • Aikataulu- ja materiaaliseuranta
 • Muiden asiantuntijoiden kutsuminen työmaalle tilanteen vaatiessa
 • Osallistuminen työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin
 • Osallistuminen vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukseen
 • Piirustusten ja suunnitelmien päivitykset työmaalla

Turvallisuuskoordinointi

 • Rakennushankkeeseen nimetyn turvallisuuskoordinaattorin tulee VNa 205/2009 5§ – 9§:n mukaisesti hoitaa tehtävää henkilökohtaisesti
 • Turvallisuusasiakirjan laatiminen ja ylläpito
 • Kirjallisten turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laatiminen ja ylläpito
 • Varmistaa, että suunnittelijat, urakoitsijat sekä päätoteuttaja ovat tietoisia ja huolehtivat turvallisuusvelvoitteistaan
 • Varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa
 • Huolehtii, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja riskitekijät on tunnistettu
 • Varmistaa, että rakennuskohteeseen laaditaan ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot
 • Turvallisuuden aloituskokouksen pitäminen 
 • Turvallisuuskierros työmaalla viikoittain

Rakennusteknisellä valvonnalla varmistamme, että kohde toteutetaan suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Kosteuskoordinointi

 • Valvoo ja ohjaa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan 
 • Laatii kosteudenhallintaselvitykset ja osallistuu viranomaiskokouksiin 
 • Osallistuu työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin 
 • Varmistaa ja hyväksyy urakoitsijan suorittamat riskikohtien todentamiset ja dokumentoinnit
 • Työmaakierros ja -valvonta työmaalla 
 • Raportoi toimintamallin toteutuksen etenemisestä tilaajalle ja rakennusvalvontaan 
 • Varmistaa ja hyväksyy suunnittelijoiden tarkentamat riskilistat 
 • Arvioi yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa toimintamallin onnistumista 

Kuntoarviot ja PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma)

 • Laadimme kuntoarvioita rakenne-, sähkö- ja LVIA-tekniikan osalta
 • Kuntoarvio suoritetaan aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin
 • Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin
 • Kuntoarvioiden pohjalta laaditaan PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma)
 • PTS kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä arvion niiden kustannustasosta. PTS-suunnitelma toimii pohjana budjetoinnille ja päätöksenteolle.

Energiatodistus

 • Tarjoamme energialaskentaa uudis- ja saneerauskohteisiin
 • Meiltä löytyy sekä perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys sekä ylemmän tason energiatodistuslaatijan pätevyys, joka vaaditaan mm. silloin, jos rakennus on jäähdytetty.
 • Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan ja energiatehokkuuden