Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu on perinteinen osaamisalueemme

Olemme erikoistuneet rakenteiden, perustusten sekä betonielementtien suunnittelun. Ammattitaitoiset rakennesuunnittelijamme tuntevat monipuolisesti rakennustekniikan ja rakentamisen prosessit. Rakennesuunnittelu on suunnittelijalta matemaattista osaamista ja ajattelua vaativaa teknisten ja fysikaalisten ongelmien ratkaisua, kuten myös laskentaohjelmien, erilaisten suunnittelutekniikoiden ja -ohjelmistojen hallintaa sekä rakennusmääräysten ja normien tuntemista.

Suunnittelijamme tekevät työtä taloudellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti: huolellisesti, tarkasti ja järjestelmällisesti. Alan kehitystä seurataan jatkuvasti, ja lisäksi osaaminen varmistetaan henkilökunnan jatkuvalla kouluttamisella.

Vahvin osaamisalueemme on teollisuuden suurten halli- ja tehdastilojen rakennesuunnittelu.

Eurokoodit – kantavien rakenteiden suunnittelustandardit

Eurokoodit sisältävät varmuuden määrittämisperiaatteet erilaisille rakenteiden kuormille, kuten hyöty-, lumi-, tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden käyttämistä.

Eurokoodit on laatinut Euroopan standardisointijärjestö CEN (European Committee for Standardization) Euroopan komission toimeksiannosta. Standardien käyttö alkoi Suomessa 1. marraskuuta 2007.

Eurokoodi-järjestelmä sisältää yhteensä 58 standardia, ja sen pääosat ovat:

  • EN 1990 Eurokoodi 0: Suunnittelun perusteet
  • EN 1991 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormitukset
  • EN 1992 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu
  • EN 1993 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu
  • EN 1994 Eurokoodi 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu
  • EN 1995 Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu
  • EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu
  • EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu
  • EN 1998 Eurokoodi 8: Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä
  • EN 1999 Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu