Toimintatavat, laatu ja vastuullisuus

Toimintatavat ja -menetelmät rakennusalan projekteissa

Toimintamme pohjautuu perinteisiin arvoihin, joita ovat ammattitaito, laatu, luottamus ja asiakaslähtöisyys. Toiminta-ajatuksemme on tarjota asiakkaillemme rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluita laadulla ja ammattitaidolla. Haluamme luoda kestäviä ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Suunnitteluprosessimme lähtökohtana ovat aina asiakkaan toiveet ja tarpeet, joista asiantuntijamme jalostavat omalla ammattitaidollaan parhaan lopputuloksen. Koko prosessin ajan huomioimme lisäksi projektin kustannustehokkuuden ja sen, että budjetti pitää.

Insinooritoimisto-Savolainen-kaikki-rakennusvaiheet

Hoidamme rakennushankkeen kaikki vaiheet

Toimimme erilaisissa rakennusprojekteissa, teollisuuslaitoksista sairaaloihin ja kouluihin. Kaikille näille on yhteistä se, että suunnittelijoiden on tunnettava koko tuotantoprosessi parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttäjien lisäksi parhaiten kohteeseen sopivat ratkaisut ja ennen kaikkea kohteen muuntojoustavuus sekä tekniset vaatimukset.

Hoidamme tarvittaessa koko rakennushankkeen eri vaiheineen. Suunnittelijoidemme erinomaisen projektiosaamisen ansiosta muun muassa kustannusseuranta ja erilaisten ratkaisujen vaikutukset kustannuksiin tunnetaan hyvin.

Toimintamme perustuu henkilöstömme tiimityöskentelyyn. Eri paikkakunnilla sijaitsevat toimipisteemme jakavat tarvittaessa kapasiteettia keskenään, joten käytettävissämme on koko henkilöstömme suunnitteluresurssit.

Toimintatapojemme kehittyneisyyttä ja laadukkuutta voidaan mitata taloudellisilla tunnusluvuilla. Liikevaihtomme on kasvanut tasaisesti. Kannattavuutemme on ollut jatkuvasti positiivinen. Tämä on varmistanut kykymme suoriutua yhteiskunnallisista velvoitteista ja mahdollistanut yrityksen kehittämisen. Toimistomme on Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsen.

insinooritoimisto-savolainen-teollisuus-lidskoe-pivo-panimo

Haluamme olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tukena luomassa ja kehittämässä
vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta

Laatu ja vastuullisuus toiminnassamme

Olemme sitoutuneita korkeaan laatuun, vastuulliseen toimintaan sekä toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Haluamme olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tukena luomassa ja kehittämässä vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Insinööritoimisto Savolaista johdetaan laadunhallintajärjestelmän sekä vastuullisuusohjelman avulla, jotka kattavat koko toimintamme. Seuraamme ja parannamme toimintaamme taloudellisten tunnuslukujen, asiakasmittareiden, prosessimittareiden sekä henkilöstön oppimisen ja kasvun seurannan kautta.
Laadun varmistamiseksi toimintaamme ohjaa EHQS-laatujärjestelmä (EHQS: Environment, Health, Quality ja System). Järjestelmä kattaa kaikki toimipisteet ja prosessit, ja se noudattaa ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän standardeja.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme ja toimintaamme ohjaaviin arvoihin ja politiikkoihin sekä käytännön toimiin. Yritysvastuullisuutemme raportoinnissa huomioimme CSRD direktiivin ja ESRS standardien vaatimukset.

Anna palautetta toiminnastamme. Koemme, että palautteen myötä pystymme kehittämään ja parantamaan toimintaamme.

Mikäli huomasit toiminnassamme epäkohdan, voit ilmoittaa meille siitä Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta, joka on osa vastuullista liiketoimintaa