Toimintatavat ja -menetelmät rakennusalan projekteissa

Toimintamme pohjautuu perinteisiin arvoihin, joita ovat ammattitaito, laatu, luottamus ja asiakaslähtöisyys. Toiminta-ajatuksemme on tarjota rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluita laadulla ja ammattitaidolla. Tahdomme luoda kestäviä ja luottamukseen perustuvia, pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Tutustu referensseihimme ja lue mitä asiakkaamme sanovat meistä.
 


Suunnitteluprosessimme lähtökohtana ovat aina asiakkaan toiveet ja tarpeet
, joista asiantuntijamme jalostavat omalla ammattitaidollaan parhaan lopputuloksen. Koko prosessin ajan otetaan huomioon myös projektin kustannustehokkuus ja budjetin pitävyys.
 


Toimimme erilaisissa rakennusprojekteissa
, teollisuuslaitoksista sairaaloihin ja kouluihin. Kaikille on yhteistä, että suunnittelijoiden on tunnettava koko tuotantoprosessi parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttäjien lisäksi parhaiten kohteeseen sopivat ratkaisut, ja ennen kaikkea kohteen muuntojoustavuus sekä tekniset vaatimukset.
 


Hoidamme tarvittaessa koko rakennushankkeen eri vaiheineen
. Suunnittelijoidemme erinomaisen projektiosaamisen ansiosta he ovat tottuneet kustannusseurantaan ja erilaisten ratkaisujen vaikutukset kustannuksiin tunnetaan hyvin.


Toimintamme perustuu henkilöstömme tiimityöskentelyyn.
Eri paikkakunnilla sijaitsevat toimipisteemme jakavat tarvittaessa kapasiteettia keskenään, joten käytettävissämme on koko henkilöstömme suunnitteluresurssit.
 


Laadun varmistamiseksi toimintaamme ohjaa laatujärjestelmä
(EHQS - Environment, Health, Quality ja System). Se kattaa kaikki toimipisteet ja prosessit, ja se noudattaa ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän standardeja.
 


Toimintatapojemme kehittyneisyyttä ja laadukkuutta voidaan mitata taloudellisilla tunnusluvuilla.
Liikevaihtomme on kasvanut tasaisest. Kannattavuutemme on ollut jatkuvasti positiivinen, varmistaen kykymme suoriutua yhteiskunnallisista velvoitteista sekä mahdollistanut yrityksemme kehittämisen. Toimistomme on Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liiton SKOL ry:n jäsen.