rakennuttaminen

Rakennuskonsultointi on vahva osaamisalueemme ja tarjoamme sitä kokonaisvaltaisena palveluna.


Toimenkuvamme kattaa rakennuttamispalvelut hankkeen alusta loppuun asti, sisältäen hankkeen valmistelun, suunnittelun, työnvalvonnan ja rakentamisen johtamisen. Olemme vastanneet suurten teollisten ja julkisten hankkeiden rakennuttamisesta.

Hoidamme vankalla kokemuksella kaikki rakennuskonsultoinnin osa-alueet, kuten rakennuttamisen, turvallisuuskoordinoinnin, projektinjohtopalvelun, työmaavalvonnan, rakennushankkeen käyttöönottopalvelut, kiinteistö- ja hankekehityksen palvelut sekä kustannussuunnittelun.

Rakennuttaminen

 • Uudisrakennushankkeet & saneeraushankkeet
 • Rakentamisen valmistelu ja ohjaus
 • Kustannusarviot ja kilpailutus
 • Urakoitsija- ja toimittajavalinnat sekä valvonta
 • Vastaanotto ja käyttöönotto sekä takuuaika

Rakennustyönvalvonta

 • valvontasuunnitelman laatiminen
 • turvallisuusasioiden seuranta
 • päivittäiset, tarpeelliset ja/tai sopimuksen mukaiset tarkastuskäynnit työmaalla
 • rakennuttajan edunvalvonta työmaalla
 • urakoitsijoiden työsuorituksen laadun ja sopimuksenmukaisuuden valvonta
 • teknilliset tarkastukset ja hyväksymiset
 • maksupostien maksukelpoisuuden tarkastaminen
 • yhteydet viranomaisiin (luvanmukaiset katselmukset)
 • tarkastusasiakirjan ylläpitäminen (yhdessä vastaavan tj:n kanssa)
 • työn aikatauluseuranta
 • työmaapäiväkirjan seuranta ja kuittaukset
 • materiaaliseuranta
 • muiden asiantuntijoiden kutsuminen työmaalle tilanteen vaatiessa
 • osallistuminen työmaakokouksiin sekä urakoitsijapalavereihin
 • osallistuminen vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukseen
 • piirustusten ja suunnitelmien päivitysasiat työmaalla

Tarjoamme myös energialaskentaa uudis- ja saneerauskohteisiin. Meiltä löytyy ylemmän tason laatijapätevyys energiatodistusten laadintaan.
 

 
 

Turvallisuuskoordinointi

 • Rakennushankkeeseen nimetyn turvallisuuskoordinaattorin tulee VNa 205/2009 5§ - 9§ mukaan hoitaa tehtävää henkilökohtaisesti
 • Turvallisuusasiakirjan laatiminen ja ylläpito
 • Kirjallisten turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laatiminen ja ylläpito
 • Varmistaa, että suunnittelijat, urakoitsijat sekä päätoteuttaja ovat tietoisia ja huolehtivat turvallisuusvelvoitteistaan
 • Varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa
 • Huolehtii, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja riskitekijät on tunnistettu
 • Varmistaa, että rakennuskohteeseen laaditaan ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot