rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu on perinteinen osaamisalueemme. Olemme erikoistuneet rakenteiden, perustusten sekä betonielementtien suunnittelun.


Ammattitaitoiset rakennesuunnittelijamme tuntevat rakennustekniikan ja rakentamisen prosessit monipuolisesti. Rakennesuunnittelu on suurelta osin teknisten ja fysikaalisten ongelmien ratkaisua, vaatien suunnittelijalta matemaattista osaamista ja ajattelua, kuin myös laskentaohjelmien, erilaisten suunnittelutekniikoiden ja -ohjelmistojen hallintaa sekä rakennusmääräysten ja normien tuntemista.

Suunnittelijamme tekevät työtä taloudellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti, huolellisesti, tarkasti ja järjestelmällisesti. Alan kehitystä seurataan jatkuvasti, ja osaaminen varmistetaan myös henkilökunnan jatkuvalla kouluttamisella.

Vahvin osaamisalueemme on teollisuuden suurten halli- ja tehdastilojen rakennesuunnittelu.


Eurokoodit - kantavien rakenteiden suunnittelustandardit

Eurokoodit sisältävät varmuuden määrittämisperiaatteet erilaisille rakenteiden kuormille, kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden käyttämistä. Suomessa kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa talonrakentamisen osalta ympäristöministeriö ja siltojen osalta Liikennevirasto.

Eurokoodit on laatinut eurooppalainen standardisointijärjestö CEN Euroopan komission toimeksiannosta. Standardien käyttö alkoi Suomessa 1. marraskuuta 2007.
Eurokoodi-järjestelmä sisältää yhteensä 58 standardia ja sen pääosat ovat:
 
  • EN 1990 Eurokoodi 0: Suunnittelun perusteet
  • EN 1991 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormitukset
  • EN 1992 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu
  • EN 1993 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu
  • EN 1994 Eurokoodi 4: Teräs-betoniliittorakenteiden suunnittelu
  • EN 1995 Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu
  • EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu
  • EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu
  • EN 1998 Eurokoodi 8: Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä
  • EN 1999 Eurokoodi 9: Alumiinirakenteiden suunnittelu