Arkkitehtisuunnittelua nimellä Savoplan

Tarjoamme arkkitehtisuunnittelupalveluita nimellä Savoplan. Arkkitehtitoimisto Savoplan luo suomalaista kaupunkikuvaa suunnittelemalla käytännönläheistä ja asiakaslähtöistä arkkitehtuuria asiakkailleen.

Savoplan on keskittynyt teollisuuden sekä julkisensektorin uudis- ja saneerausrakentamiskohteisiin. Osana Insinööritoimisto Savolaista Savoplan pystyy toteuttamaan vaativia rakennusprojekteja suunnitteluvaiheesta rakennuttamiseen elinkaariajattelua kokonaisvaltaisesti toteuttaen.
 


Teemme arkkitehtisuunnittelua vakaalla kokemuksella ja ammattitaitosten suunnittelijoidemme innovatiivisella otteella.

Tarjoamme mm. seuraavia arkkitehtisuunnittelun palveluita:
 • 3D-mallinnus
 • Tietomalli ja tietomallikoordinointi (BIM)
 • Pääsuunnittelijan tehtävät
Arkkitehtisuunnittelijoidemme pätevyydet ovat A- ja AA-luokissa, ja pystymme hoitamaan alusta loppuun laadukkaasti suuretkin rakennushankkeet, sisältäen:

Tarveselvitys

 • Hankkeen tavoitteiden määrittely
 • Alustavien kustannus- ja kannattavuusselvitysten laatiminen
 • Tarvittavien riskianalyysien tekeminen
 • Hankepäätöksen valmistelu

Hankesuunnitelma

 • Asetetaan hankkeelle täsmälliset tavoitteet, kuten laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ajoitus, aikataulu ja ylläpito
 • Tilaohjelma pinta-aloineen ja mitoitusperusteineen
 • Vaiheen tuloksena on hankesuunnitelma joka sisältää projekti- ja hankeohjelmat sekä alustavan toteutusaikataulun

Luonnossuunnittelu

 • Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen laatiminen ja niiden vertailu
 • Selvitykset teknisistä vaihtoehdoista ja niiden vertailu

Toteutussuunnittelu

 • Luonnossuunnitelman kehittäminen toteutussuunnitelmaksi
 • Pää- ja työpiirustukset

Rakennusaikainen suunnittelu ja valvonta

 • Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet

Käyttöönoton aikainen suunnittelu

 • Teknistenjärjestelmien ja rakenteiden tarkastukset
 • Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
 • Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta
 • Käytönopastusten järjestäminen

Elinkaaren aikainen rakennuksen kunnossapitoon liittyvät suunnittelutehtävät ja kartoitukset

 • Kuntokartoitukset ja kuntoarviot
 • Kiinteistön korjausten tahdittaminen


Elinkaariajattelu arkkitehtisuunnittelussa

Rakennuksen elinkaarella tarkoitetaan jaksoa, joka alkaa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja päättyy rakennuksen purkamiseen. Rakennuksen koko elinkaari huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennukselle määritellään tavoiteltu käyttöikä ja laatutaso. Nämä määritykset ohjaavat suunnitteluvaiheessa tehtäviä valintoja ympäristöystävällisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan.

Suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat ja niiden kustannusvaikutukset määritellään huomioiden koko elinkaaren aikana kertyvät menekit. Myös energiankulutus ja ylläpito huomioidaan koko rakennuksen käyttöajalta. Ratkaisuilla haetaan parhaita teknisiä ominaisuuksia, joilla voi valmistusvaiheessa olla kustannuksia ja päästöjä kasvattava vaikutus, mutta joiden ansiosta rakennuksen koko elinkaaren aikainen energiankulutus, ympäristökuormitus sekä kustannukset saadaan huomattavasti pienemmäksi.